Dokumenty

Politika jakosti

Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce

Naše společnosti nabízí svým zákazníkům kvalitní služby v oblasti technických zařízení budov se zaměřením zejména na vzduchotechniku a klimatizaci.

Vědomi si zodpovědnosti k zajištění kvality, nepoškozování životního prostředí a zajištění bezpečného pracovního prostředí jsme zavedli, udržujeme a neustále zlepšujeme integrovaný systém managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Zajištění kvalitních dodávek

 • Kvalitou a jakostí rozumíme plnění požadavků, očekávání a přání zákazníků.
 • Naší snahou je, aby zakázky byly výhodné a zajímavé pro všechny zúčastněné:
  • zákazníky (splnění očekávání)
  • dodavatele (uplatnění dodávek)
  • zaměstnance (trvalá perspektiva)
  • firmu (vytvoření zisku pro další rozvoj)
 • Naší cílem je:
  • neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb zákazníkovi
  • svou kvalitou přesvědčit zákazníka k zadání dalších zakázek
  • mít stálý tým zaměstnanců
  • vytvořit a udržovat okruh spolehlivých dodavatelů

Životní prostředí

V rámci minimalizace dopadů naši činnosti na životní prostředí a jejich prevenci:

 • Zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních legislativních požadavků,
 • Zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí,
 • sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti.
 • Zavazujeme se ke zvyšování environmentální výkonnosti

Bezpečnost práce

K zajištění BOZP se zavazujeme k:

 • dodržování relevantních právních předpisů a jiných požadavků,
 • neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevencí rizik,
 • sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti.

Koncernová struktura:

 • HTK a.s. mateřská společnost
 • Elovia a.s IČ:28829042 – dceřiná společnost 100% podíl
 • HTK Slovakia s.r.o - dceřiná společnost 100% podíl (bližší identifikace v sekci HTK Slovakia)

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN OHSAS 18001:2008

ČSN OHSAS 18001:2008

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku HTK Slovakia

výpis z OR HTK Slovakia (PDF, 1.4MB)

Účetní závěrka za rok 2014

Účetní závěrka za rok 2014 (PDF, 2.20MB)

Účetní závěrka za rok 2015

Účetní závěrka za rok 2015 (PDF, 5.90MB)

Účetní závěrka za rok 2016

Účetní závěrka za rok 2016 (PDF, 1.62MB)

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016 (PDF, 1.49MB)

Účetní závěrka za rok 2017

Účetní závěrka za rok 2017 (PDF, 3.79MB)

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017 (PDF, 1.54MB)

GDPR

Informace pro obchodní partnery (Platnost od 2018-05-25) (PDF, 164kB)

Kontakty

HTK a.s.
Pražská 293
500 04, Hradec Králové

IČ: 274 91 943
DIČ: CZ274 91 943

Tel.: +420 491 615 301
Fax: +420 495 581 215
e-mail: info@htk-as.cz

www.htk-as.cz

mapa

Vybrané reference

reference 1

reference 2

zobrazit všechny reference