REFERENCE

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY

Brno Spielberk Office Center – budovy A, B

Vzduchotechnika, vytápění, chlazení, MaR